7 กุมภาพันธ์ 2562 ค่าฝุ่นPM2.5ลดเกือบทุกพื้นที่-พรุ่งนี้ส่อเพิ่มขึ้น

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_314097/

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ลดลงเกือบทุกพื้นที่ มีค่าฝุ่นละอองที่ 12-38 ไมโคกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 ไมโคกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ) ทุกพื้นที่ คาดการณ์สถานการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้